S.C.S. Socco - G.S. Villa Guardia 4-4 (0-1)

Preite L., Botta C., Botta C., Luppi M.